Publishing Department

Publishing department email

publisher-department@comm-hitepra.com

Telephone +38(068)6518225;

+38(068)1240299;

+38(066)1017584

03148, Ukraine, Kyiv, Hnata Yuri Street, bldg. 3, of. 44

03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 3, оф. 44

Науковий журнал “Соціальні комунікації: теорія і практика”

“Social Communications: Theory and Practice” Scientific Journal

From December 28, 2020, the Magazine has a DOI prefix: 10.51423

For volumes 1-15 look here.

Aims & Scope:
The periodical scientific journal contains the results of research conducted by specialists in social communications. Research concerns the theory and history of social communications, theory and history of journalism, library science, information technologies and records management, records management, archive studies, bibliology, applied social and communication technologies, social communications in sociology and international security, social communications in pedagogy and teaching methods, theory of consciousness, theory of communication and other. Published materials interest researchers in social communications, psychologists, political scientists, philologists, sociologists, and philosophers.

Storage Policy

The editors of Social Communications: Theory and Practice understand that each author wishes to leave a copy of their article in an institutional or another repository of their choice.

The editors of the journal “Social Communications: Theory and Practice” allow authors to store all versions in an institutional or another repository of the author’s choice without embargo.

At the same time, the editors ask the authors to take into account the provisions of the repository policy:

1.1. Each author can place his article on any repository.

1.2. Each author has the right to use the content of his article at his discretion, but referring to the journal “Social Communications: Theory and Practice” (it is necessary to indicate the site on which the article was published).

1.3. Before the publication of an article in the journal “Social Communications: Theory and Practice”, the author does not have the right to place the full text of the article in any repository, if the essay has been submitted for consideration by the said editorial office. An exception to the placement of materials in international repositories may be only the placement of appendices to the article (tables, graphic interpretations of data, photos, geographical maps, survey forms, protocols of experiments, etc.).

1.4. If the version of the article is accepted by the editors of the journal “Social Communications: Theory and Practice” for publication, the author has the right to place it in an international repository, but at the same time provide a link to the website of the journal “Social Communications: Theory and Practice”.

1.5. The author can place the article’s published version in any repository worldwide.

Політика сховища

Редакція журналу «Соціальні комунікації: теорія і практика» розуміє, що кожен автор хоче залишити копію своєї статті в інституційному чи іншому сховищі на свій вибір. 

Редакція журналу «Соціальні комунікації: теорія і практика» дозволяє авторам зберігати всі версії в інституційному чи іншому сховищі за вибором автора без ембарго.

Разом із тим редакція просить авторів врахувати положення політики сховища:

  1. Кожний автор має право розміщувати свою статтю на будь-якому репозитарії.
    1. Кожний автор має право користуватися контентом своєї статті на свій розсуд, але посилаючись на журнал «Соціальні комунікації: теорія і практика» (необхідно вказувати сайт, на якому була опублікована стаття).
    1. Автор до публікації статті в журналі «Соціальні комунікації: теорія і практика» не має право розміщувати повний текст статті в будь-якому репозитарії, якщо стаття подана на розгляд згаданої редакції. Винятком для розміщення матеріалів у міжнародних репозитаріях може бути лише розміщення додатків до статті (таблиці, графічні інтерпретації даних, світлини, географічні карти, бланки опитувань, протоколи експериментів тощо).
    1. Якщо версія статті прийнята редакцією журналу «Соціальні комунікації: теорія і практика» для публікації, автор має право розмістити її в міжнародному репозитарії, але при цьому подаваючи посилання на сайт журналу «Соціальні комунікації: теорія і практика».
    1. Автор може розміщувати опубліковану версію статті в будь-якому репозитарії світу.

Періодичний науковий журнал “Соціальні комунікації: терія і практика” містить результати досліджень, проведених фахівцями із соціальних комунікацій. Дослідження стосуються теорії та історії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, бібліотекознавства, інформаційних технологій та документознавства, документознавства, архівознавства, бібліології, прикладних соціальних та комунікаційних технологій, соціальних комунікацій у соціології та міжнародній безпеці, соціальних комунікацій у педагогіці та методиці навчання, теорії свідомості, теорії спілкування та ін. Опубліковані матеріали будуть цікаві для дослідників соціальних комунікацій, психологів, політологів, філологів, соціологів, філософів.

Ганна Холод. 150 тестів для перевірки знань норм Конституції України: підготовка до ЄДКІ. Київ: Інтерсервіс, 2024. 68 с.

ISBN 978-966-999-235-2

Книга містить 150 тестів для перевірки знань норм Конституції України й розрахована на фахівців, які готуються до єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Тести можуть зацікавити здобувачів вищої освіти, державних службовців тощо.

Науково-методичний міст – збірник

Випуск 1.

У чотирьох розділах збірника є матеріали, підготовлені вчителями й учнями. Перші три розділи містять науково-методичні
роботи, виховний захід, методичну розробку вчителів.
У четвертому розділі збірника опубліковано наукові роботи гімназистів, де висвітлено результати дослідження специфіки
допрофільної підготовки гімназиста, особливості маніпулятивних технологій у соціальних відеорекламах про COVID-19,
доцільність введення довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах.
Збірник призначений для педагогічних працівників.

Журналістські інтерв’ю із представниками цікавих професій. Укл. О.М. Холод. За ред. Г.Я. Холод. Том 1.  Київ: Інтерсервіс, 2022. – 92 с.

ISBN 978-966-999-235-2

У книзі зібрано тексти розшифровок журналістських відеоінтерв’ю із представниками цікавих професій. Інтерв’ю брали студенти кафедри журналістики філологічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В інтерв’ю про специфіку своїх професій розповідають юристи, архітектори, учителі, спортсмени, економісти, бухгалтери, співаки, відео- та фотомайстри, трейдери, керівники проєктів та інші.

Книга буде цікавою фахівцям із журналістики, студентам бакалавратури й магістратури, що навчаються за спеціальностями, орієнтованими на роботу в інформаційному просторі, а також учням, які визначаються із професією. 

About us

Ми команда науковців й освітян, яка прагне інтелектуального розвитку суспільства, підвищення якості української освіти, розвитку вітчизняної науки.

https://orcid.org/0000-0002-2479-9721

Директор громадського об’єднання “Науково-освітній центр “УСПІШНИЙ”ХОЛОД Ганна Ярославівна. Юрист, кандидат філологічних наук, учитель вищої категорії, учитель-методист, співредактор наукового індексованого журналу “Соціальні комунікації: теорія і практика”, автор 70 наукових праць, що опубліковані в Білорусі, Польщі, Росії, Сербії, Угорщині, Україні, Чехії. Ганна Ярославівна є автором двох монографій, доповідачем на міжнародному семінарі в Інституті культурі Копенгагенського університету (Данія), на міжнародних конференціях у Силезькій політехніці (м. Забже, Польща), Університеті м. Ніш (Сербія), Білоруському державному університеті (м. Мінськ, Білорусь). Співорганізатор міжнародних симпозіумів “Соціальні комунікації: теорія і практика” (2016, 2017, 2018), літературний редактор монографій, шеф-редактор, літературний редактор, коректор студентської щомісячної суспільно-культурної й пізнавальної газети “СТУД.ОК” (2018-2020, Інститут дизайну, архітектури та журналістики), керівник наукових робіт. Автор оригінальної й результативної методики підготовки учнів до ДПА та ЗНО з української мови та літератури.

https://orcid.org/0000-0002-6851-0176

Заступник директораХОЛОД Олександр Михайлович. Фахівець у галузі соціальних комунікацій і журналістикознавства, доктор філологічних наук, співредактор наукового індексованого журналу “Соціальні комунікації: теорія і практика”, автор 440 наукових праць, що опубліковані в Білорусі, Польщі, Росії, Сербії, Угорщині, Україні, США, Чехії. Олександр Михайлович є автором двадцяти шести монографій, доповідачем на міжнародному симпозіумі у Відні (Австрія), міжнародному семінарі в Інституті культурі Копенгагенського університету (Данія), на міжнародних конференціях в Опольському університеті (м. Ополє, Польща), у Силезькій політехніці (м. Забже, Польща), Університеті м. Ніш (Сербія), Білоруському державному університеті (м. Мінськ, Білорусь). Стажувався в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна), Інституті журналістики і політології, Інституті соціології Опольського університету (м. Ополє, Польща), Силезькому університеті (м. Катовіце, Польща). Співорганізатор Міжнародних симпозіумів “Людина: мова, культура, пізнання” (1995, 1997, 1999, м. Кривий Ріг, Україна), Міжнародного симпозіуму “Світ лінгвістики” (1998, м. Кривий Ріг, Україна), Міжнародного симпозіуму “Світ соціальних комунікацій” (2010, 2011, 2012, 2013, м. Київ, Україна), Міжнародної науково-практичної конференції “Прикладні соціально-комунікаційні технології” (2013, 2014, м. Київ, Україна), Міжнародного симпозіуму “Соціальні комунікації: теорія і практика” (2016, 2017, 2018). Олександр Михайлович – ініціатор і науковий редактор книжкових проєктів: “Серії колективних монографій “Соціальні комунікації: результати досліджень”(2011, 2012 – 3 томи; 2013; 2014; 2015-2017)”, “Серії колективних монографій “Медіатрансформації” (2013, 2014, 2016).

О.М. Холод має великий досвід експертного й PR-консалтингу, а також є наставником у галузі ораторського мистецтва, формування іміджу й застосування комунікаційних технологій у соціальних практиках. Є автором 26 підручників, навчальних посібників і курсів лекцій, за якими навчаються тисячі студентів, аспірантів і докторантів України, Росії й Польщі.

Вимогливий коуч, працездатний та орієнтований на успіх. Має життєві девізи: “Крапля точить камінь” і “Поспішай повільно”.

Автор проєкту “Соціс”, багаторічний голова й член журі конкурсу наукових праць учнів спеціалізованих навчальних закладів м. Кривий Ріг (Україна), п’ятнадцятирічний голова і член журі проєкту “Проба пера” – конкурсу літературної творчості учнівської молоді м. Кривий Ріг (Україна). Голова й член журі секції журналістика Дніпропетровського МАН України (2008), голова (2013) й член журі (2011, 2012, 2014) секції журналістики Київської міської МАН України. Ініціатор і голова оргкомітету науково-практичної конференції “Зерцала юні наукової” (1999, 2000, 2001, м. Кривий Ріг, Україна). Співголова оргкомітету науково-практичної конференції “Проблеми іміджології” (2000, 2001, м. Кривий Ріг, Україна).